Misgeethi Gu' Sabty aanti Murka maa May Kale ka haayty Masuulow ?

0
11 August, 2013 in English News by
  • Visits: 2498
  • (Rating 0.0/5 Stars) Total Votes: 0
  • 2 1
  • Share via Social Media

    Misgeethi Gu' Sabty aanti Murka maa May Kale ka haayty Masuulow ?

    Misgeethi Gu' Sabty aanti Murka maa may kalee...

    Share on Twitter Share on facebook Share on Digg Share on Stumbleupon Share on Delicious Share on Google Plus

Misgeethi Gu' Sabty aanti Murka maa may kalee...
Geethi ¦ Dalkung Koonfur Galbeed oo wiing waany ka koobang 35 degmy taaso ku dhiking 6 gobol Jubathy Hoos, Baay, SHibeele Hoos, Gethy, Jubathy DHaha i Bakool may haka koobi reer aawow Baay sheleethis.Wayba jeree qof lang door la taawiyaw madi dadky ka dhaha jery afshey bilaayy ku dhiyaaso eed haang ing booty bathang laakiing madi binaangky la seethy othowky liis qaabily biig eh, taas wayba ku dhikinaa siyaasing bathang ku dhaltheng dadkeng Reewuneed haanaso dadsholey ing athag laakiing dadky kaleed teesishoony ing buubiyi korny.


Saa'adung geeky eh dhulwiinaghii Koonfur Galbeed intiis bathang wayba galangty ingky jere othow Soomaali sheeghathaw kaaso ku dorong gaalki edaangky haayi Teliyaani, abaal miing haayy dadki deeghaangky, geed meraadki gure, beero ashuurathe, dadki dili, owlaady dhamaaye, waayelki rafaathiye hangraabtani waany kufsithi.


Masuulky Maayky eh intaas dhib eh iyeetho laky haayy dadshey waany la haaysathy dhulshey misaal, Kismaay'y, Bu'aaly, Garbahaarey i SHibeele Hoos hindhooshey ma araghaayang dhulkaas moqong i dadkiishey laka dhibaatayow, ha baal mare Mogdishow hooby haku taby Baayley ha diigsithi waany qas ku billaawe.


Masuulkaas intung dhul eh luku haaysathy dhulki barwaaqathy lahaayi meeli usy shafky ing dhaangdhowathy lahaayi dhulshey i dadshey othowky gaamuri ku kiisithy lahaayi miing jeetho Baydhowyley ha teeghiy'aa goroorti waate kobleeghung analey aamewaa qoroshey amaangky ingky gohonyi.


Masuul Reewuneed inii Baay kooyy mal diiding laakiing reeghay way ka magmaaghathaase "Langki aathis ka guuri aariyoothisny miing negaathaw", SHeeg Abdiqaadirny abtasheya ka wiing", horty ood sithi ingshal korjerto liing shal qaathey dhulkiika haduuthoshey ha haqiijhisoy, mingka haaghoy ku reed dheh dadka anii siing hukume Baydhowany kooy madaas athagho libing regheed ka jhiifto garaadiyaagha garba gathuuthuy'ing.

Laakiing Hamara bariis ka aame hooby ana haku taboony Lafooly, Afgooy Daafed intii Beled-dowly illeng maaby ma qobothaas, Kismaay'y i Garbahaareyny warsho dhaaf Baydhoaley masaakinti dheresho boobe war regheed ma eh.

Masuulow dad laang maka haayto may kiing diithi inii afka intii atha furuto iithing Reewuneed wethety SHibeele Hoos intii Kismaay'y qashang-alaaghy deedsing ka haagdy ku reedny bandiirothi Lity hitig binaame surto hanraabtany ingka alalaayty ?

Wayba taawiyeey su'aalung inii jibaab iniing helaany masuulky Reewuneed warsheyby dhaafawaayi korsi fathe hala dhaha surung Baay, masuulow korsy hooby fathaas usugho karaamy i sharaf leh Afgooy i Kismaay'i yaale maay miing aghalato maha milkiitho may ka weelasy koo 5 degmy ka eg?


Mar kaleed wayba taawiyeey inii su'aalung-ny jibaab buuty liniing helaany, runty sheey luku gebethaw ma eh, dadki Reewuneed dal i dibid eed haangna ingly yaabey masuulki Reewuneed may weeli aw nasuul meely sharafty i meghelnamaathy taaly maaby miing jeethy wayleyby haang jeethe dhaghiyoothi masaakinti Baydhowy arantaas oo naghati wal eed liingly yaaby ¦


Dalky wayba ly erey federaalu, lamby dhulshey i mingshey usy ha dhisithoya ly eri, arantu oo eh fursud wiing dadky Reewuneedny weydiyaayeng wal ku bathang 50 siny, hillimoothi hooby geeky rumaawti aw siyaasi goroor hooghow athy may she'ebka ing hor surungty hooby awooda goroor dha'awley ety  muku hor birinto dadky iyoo hala beheeyy masuul sharaftiyo i karaamathiyo ha naghaw Litii wal ingku moqonaayneny sheeneyi Runti geeky hooby uny Reer Koonfur Galbeed eny wayba na haaysitee ariir aathiye maany ma ----- maany mal ka ----  may weeli siyaasiyinty Reewuneed walny ma dhisang waany wal mal ku dhisy, bal iyoowaby laf dhuung gali ka eh umuti Koonfur Galbeed guud haang i gaar haang masaakinti.


Misaal hooby haang qaathany aghoonyahangki dibid roogy haayi liis lahaayi dhiigha sheeni usughiiba diiding inii Reewung mathawiinamy deery, usughiiba jaghooyingki fafayaayi Reewungki ing diiding usughiibaby raashingki masaakinti Arlaathi haalsho Illaahey ogyy boobahaayy, taas bedelshe meeli luku fathaayi booba sheeghase inii hata mushaarshey farty ku saary ingky kaalmoyy may weeli masuulky burburkung dibid jeri hooby dalshey usy kooyy wayba luku filithey wal qobod ku bathang luku filithaw kii dalky rooghi.


Laakiing arantaas ma dhiiny tang waybany qiib ku etaa nasiib dorooyingky musiiby haang ingky habsiti dadwiinaghy samaanty jeel Koonfur Galbeed Soomaaliya haanaso dulmaghy i adaalad doraathy daamdaamiyeng deleelo deedsinying iyagho maras eh waany geeky Illaahey ka sokow iniing moqonaayny aghoongyahang, siyaasi, masuul, janaraal, korneel, mathawiiny i.w.l .


Wala masuulky Reewuneed suubiyaw madi uny aragni wayba hanii dhiyey magmaagdi Reewuneed taaso liing filithi inii luku guthibi beeng haayti laaking wili raadshe qarnaghung hormari muuquthy magmaagdaso haayti "Aathi Reewung dhli maany ma labahaayny maany ma dhedahaayny".


Magmaagdung wayba muujhiyaase inii masuulky Reewuneed bary maaby ma oshihii geekung kang eh eyy Kintiro dhaha yaal walba ing haayny laaking dadsheyley ing atahgyi taaso luku fayleyi madi liing fiiri sharafty i regtamaathy qofky insaangky eh masuulky sheeghathaw.


Qormeetheng wayba haka koobane Illaahey ethengshey geerad walaagho sangdereerty raashing tijaaby eh iya laha deersii masuulky Reewuneed Baayley haasky koobi, raashingkaas oo liing ka tala gali inii masaakinty baahang liing qiibii, laakiing inii raashingky masaakinty ly sii isku dhaafy wal hataa mal ku siiny, boosti dabathy ka garguurathaasi, amooliyaalki uly liing haayi, waayeliinti afarty lughaad ka dereeri, aghoonti aaw i ahaby ing lahaayny, jirooleyti daawathy liing waayi i marasti dabsho liing shidny inti liing weeri kaarar la sii raashingna ly siing siye ly eri iya fiiriyaayang hortiyo raashingky masuulki Reewuneed qory aaradis ka wethithi masaakintiiny ooyasy ¦


Walby haaty ing kasto masaakinti illeya ha bati baaburti bersho godoomeng raashingki kasaari wal la aamaw meghes ma eeh dhamaathayany eebley mal ku dheefne hee, misgeethi gu' Sabty aanti murka maa may kale ka haayty masuulow ?By: Ustad Adam Increase.
 


Leave a comment

  Tip

  Tip

  Tip

  Tip

  Tip